Informacje

„Radzenie sobie ze stresem w grupie pacjentów z chorobami skóry” – Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Wiele wyników współczesnych badań potwierdza iż osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne nieumiejętnie radzi sobie ze stresem. Doświadczenie stresu łączy się z
pojawieniem czy nasileniem różnych chorób skóry. Liczne doniesienia naukowe pokazują różnice pomiędzy sposobem reagowania na zjawiska stresowe u ludzi zdrowych i u osób z chorobami psychosomatycznymi, w tym również z chorobami skóry. W badaniach tych stwierdzono iż osoby zdrowe przyjmują postawę czynną, usiłują znaleźć rozwiązanie i pokonać przeszkody, natomiast chorzy ujawniają tendencję do wycofywania się i szukania pomocy.

W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badania. Stwierdzono, że Pacjenci ze
schorzeniami dermatologicznymi istotnie statystycznie różnią się od grupy kontrolnej sposobami radzenia sobie ze stresem. Na poziomie istotności statystycznej częściej stosują styl radzenia sobie skoncentrowany na unikaniu, wykazują również tendencje do angażowania się w czynności zastępcze. Wyniki omawianego badania sugerują, że pacjenci z chorobami skóry istotnie statystycznie częściej odsuwają od siebie problemy, nie przeżywają adekwatnie sytuacji stresowej.

Zainteresowanych zachęcam do lektury artykułu na łamach wspomnianego czasopisma.
Dr n.med. Hanna Korabel
Specjalista Psychiatra

Artykuł

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać

Antoine de Saint-Exupery

O przyjaźni pisało wielu i wiele. Większość  z nas zdaje sobie sprawę z tego jak ważne w naszym życiu są relacje. Rodzi się wiele pytań. Prostych odpowiedzi jest niewiele. Na czym budować przyjaźń?  Czy mogę oczekiwać, że przyjaciel będzie przy mnie zawsze, gdy mam kryzys? Jak przekazywać krytyczne uwagi? Jak przyjmować to co przyjaciel myśli i mówi o nas? Jak zachować granice, nie ciągnąć pewnych relacji z obowiązku? Jak odróżnić przyjaźń od dobrej znajomości? Jaki wpływ na nasze relacje  z przyjaciółmi ma relacja z matkę i innymi znaczącymi osobami z dzieciństwa?

Gorąco zachęcam do lektury książki  „Wybieraj wystarczająco dobrze”. Agnieszka Jucewicz przeprowadza w niej wiele interesujących wywiadów.  W rozdziale „Ramię w ramię” rozmawia na temat przyjaźni z Ewą Chalimoniuk – certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Osoby zainteresowane tematem  w bardziej naukowym i statystycznym ujęciu zachęcam również do lektury moich artykułów dotyczących sieci wsparcia społecznego osób, u których rozpoznano zaburzenia nastroju.

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2007n2s29PoradowskaTrzos.pdf

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2007/PoradowskaII%20s665_Psychiatria%20Polska%205_2007.pdf

http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_2_2008/Poradowska%20s271_Psychiatria%20Polska%202_2008.pdf

          Magdalena Poradowska-Trzos