Informacje

Artykuł

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać

Antoine de Saint-Exupery

O przyjaźni pisało wielu i wiele. Większość  z nas zdaje sobie sprawę z tego jak ważne w naszym życiu są relacje. Rodzi się wiele pytań. Prostych odpowiedzi jest niewiele. Na czym budować przyjaźń?  Czy mogę oczekiwać, że przyjaciel będzie przy mnie zawsze, gdy mam kryzys? Jak przekazywać krytyczne uwagi? Jak przyjmować to co przyjaciel myśli i mówi o nas? Jak zachować granice, nie ciągnąć pewnych relacji z obowiązku? Jak odróżnić przyjaźń od dobrej znajomości? Jaki wpływ na nasze relacje  z przyjaciółmi ma relacja z matkę i innymi znaczącymi osobami z dzieciństwa?

Gorąco zachęcam do lektury książki  „Wybieraj wystarczająco dobrze”. Agnieszka Jucewicz przeprowadza w niej wiele interesujących wywiadów.  W rozdziale „Ramię w ramię” rozmawia na temat przyjaźni z Ewą Chalimoniuk – certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Osoby zainteresowane tematem  w bardziej naukowym i statystycznym ujęciu zachęcam również do lektury moich artykułów dotyczących sieci wsparcia społecznego osób, u których rozpoznano zaburzenia nastroju.

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2007n2s29PoradowskaTrzos.pdf

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2007/PoradowskaII%20s665_Psychiatria%20Polska%205_2007.pdf

http://www.strona.ppol.nazwa.pl/uploads/images/PP_2_2008/Poradowska%20s271_Psychiatria%20Polska%202_2008.pdf

          Magdalena Poradowska-Trzos

Czym jest/może być nadzieja w psychoterapii?

Być może słowa zawarte w tym tekście/artykule będą napawać nadzieją.

Poniższy cytat wyraża w pewien sposób motyw nadziei jako drogi i można by nazwać go sposobem widzenia/bycia owej nadziei.

„Nadzieja jest jak droga na wsi;
nigdy nie było tam drogi,
ale wielu ludzi tamtędy idzie,
powstaje droga”(Chiński Pisarz Lin Yutang).”

 Już samo pojęcie nadziei jest niezmiernie istotne dla życia psychicznego. Wydaje się, że Pacjent zgłaszający się na terapię, wiedziony jest właśnie owa nadzieją. Można zakładać, że każde oczekiwanie w terapii może wiązać się z nadzieją na zmianę i to proces terapii właściwie ma za zadanie stopniowo w toku pracy terapeutycznej wyznaczać, dookreślać warunki tej zmiany, jej granice i możliwości.

 Można by zastanawiać się nad różnymi poziomami czy rodzajami nadziei. Czasami może być tak, że Pacjent przychodzi z nikłą nadzieją i wtedy terapeuta stara się „podać dłoń”, towarzyszyć Mu w rozpaczy, cierpieniu i pomóc odzyskać/przywrócić nadzieję.

 Nadzieję można by powiązać z tym, co Ben Nicholson (1984) pisał o nauczaniu sztuki: „Chodzi w istocie o odkrycie w człowieku artyzmu (tego co każdy z nas ma, choć nierzadko głęboko ukryte), a następnie wyzwolenie go – to po prostu sprawianie, by ów człowiek, a (może i my sami) mógł pełniej żyć”. Podejście do psychoterapii może być właśnie takim celem samym w sobie.

 Psychoterapia to czasem trudny proces. Rozmowa z terapeutą nie polega na dawaniu rad, czy poklepywaniu po ramieniu, pocieszaniu. Jest to szczególna relacja gdzie Pacjent otrzymuje od psychoterapeuty lepsze rozumienie motywów swoich działań, swojego sposobu przeżywania różnych relacji, sytuacji i źródeł swojego cierpienia. Wtedy to co nieświadome staje się świadomym, odzyskując nad tym kontrolę. Wtedy pojawia się nadzieja i można próbować dokonywać zmian.

 W psychoterapii mówimy też o „uczeniu się na podstawie doświadczenia”. Jest to taki model/sposób mentalnego trzymania terapeuty umożliwiający nabycie i rozwój umysłu pacjenta. Jest to również źródło znoszenia bólu, dźwigania jego ciężaru. Dzięki „zawieraniu” przez terapeutę, niekorzystne zdarzenia emocjonalne mogą stać się znośne, możliwe do pomyślenia, a nie tylko być czymś destrukcyjnym czy obezwładniającym. To właśnie w toku takiego aktywnego procesu doświadczenie staje się znaczące i rodzi się nadzieja.

Cierpienie, ból, lęki, utraty mogą zostać w umyśle pacjenta mentalnie przetrawione, a nie unikane czy negowane. Człowiek może sobie z nimi poradzić dzięki temu, że mógł się nimi podzielić, że wspólnie zostały pojęte i zrozumiane. Nadzieja rodzi się bowiem z procesu integracji, czyli tworzenia „spójnej całości z jakichś części” – to znaczy, subiektywnej integracji we współpracy z terapeutą, który pomaga integrować wewnętrznie doświadczenia emocjonalnie.

Chodzi o taką pomoc, aby na sesji mógł powstać „scenariusz” dla narracji, który umożliwi tą integrację. Terapeuta podtrzymuje wiarę w proces terapii i tym samym podtrzymuje nadzieję. Bez względu na intensywność, bycie z czymś, co odczuwa się jako nie do zniesienia u Pacjenta może tworzyć się poczucie, że to jest do zniesienia i da się przeżyć w obecności terapeuty, co w konsekwencji może prowadzić do pożądanych zmian.

 Mgr Alina Jasiak

Certyfikowany Psychoterapeuta PTP

Bibliografia:

  1. M. Waddell „Światy wewnętrzne”, Warszawa 2015.
  2. M. Waddell „Światło, którego nie widać”. Psychoanalityczne refleksje o naturze nadziei. Kraków 2017.
  3. Bion W.R. (1962/2014) Teoria myślenia. Przeł. D. Golec. W: W.R. Bion. Po namyśle. Warszawa. Oficena Ingenium.

Sprawdź również – Psychoterapeuta Kraków

Współczesne rozumienie żałoby

Każdy człowiek na drodze swojego życia styka się z różnego rodzaju utratami, konfrontuje się wówczas nie tylko z samym faktem straty, ale także boleśnie odmienionej rzeczywistości. Dotychczas znany i przewidywalny świat może stać się wrogim nieznanym miejscem. Razem z tym co odeszło, traci się także kawałek samego siebie, czasami ta rana jest tak głęboka, że grozi utratą własnej tożsamości. Żałoba wpływa na całokształt codziennego funkcjonowania, sposób w jaki przeżywamy kontakt z innym ludźmi oraz tak postrzegamy nasze otoczenie.