„Radzenie sobie ze stresem w grupie pacjentów z chorobami skóry” – Archives of Psychiatry and Psychotherapy

„Radzenie sobie ze stresem w grupie pacjentów z chorobami skóry” – Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Wiele wyników współczesnych badań potwierdza iż osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne nieumiejętnie radzi sobie ze stresem. Doświadczenie stresu łączy się z
pojawieniem czy nasileniem różnych chorób skóry. Liczne doniesienia naukowe pokazują różnice pomiędzy sposobem reagowania na zjawiska stresowe u ludzi zdrowych i u osób z chorobami psychosomatycznymi, w tym również z chorobami skóry. W badaniach tych stwierdzono iż osoby zdrowe przyjmują postawę czynną, usiłują znaleźć rozwiązanie i pokonać przeszkody, natomiast chorzy ujawniają tendencję do wycofywania się i szukania pomocy.

W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badania. Stwierdzono, że Pacjenci ze
schorzeniami dermatologicznymi istotnie statystycznie różnią się od grupy kontrolnej sposobami radzenia sobie ze stresem. Na poziomie istotności statystycznej częściej stosują styl radzenia sobie skoncentrowany na unikaniu, wykazują również tendencje do angażowania się w czynności zastępcze. Wyniki omawianego badania sugerują, że pacjenci z chorobami skóry istotnie statystycznie częściej odsuwają od siebie problemy, nie przeżywają adekwatnie sytuacji stresowej.

Zainteresowanych zachęcam do lektury artykułu na łamach wspomnianego czasopisma.
Dr n.med. Hanna Korabel
Specjalista Psychiatra