Alina Jasiak

psychoterapeuta Kraków

alina jasiak psychoterapeuta

mgr Alina Jasiak
Certyfikowany Psychoterapeuta PTP

Jestem Certyfikowanym Psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty organizowane przez Katedrę Psychoterapii UJ w Krakowie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradni zdrowia psychicznego prowadząc tam psychoterapię indywidualną. Posiadam 9 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentami na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Klinice Psychiatrii. Pracowałam także na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Krakowie prowadząc tam terapię indywidualną i grupową.

Obecnie pracuję w poradni psychologicznej oraz prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w ramach, której zajmuję się diagnozą psychoterapeutyczną oraz psychoterapią indywidualną dorosłych w podejściu psychodynamicznym. W obrębie moich zainteresowań jest także psychoanaliza. Korzystam z dodatkowych szkoleń zawodowych i konferencji naukowych.

Pracuję pod superwizją Certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.