Magdalena Poradowska-Trzos

psychiatra Kraków

magdalena poradowska trzos psychoterapeuta kraków

dr n.med. Magdalena Poradowska-Trzos
Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta

W 2001 roku, z wynikiem bardzo dobrym, ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie odbyłam 4-letnie studia doktoranckie. W 2006 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą deficytów oraz możliwości rozwijania sieci wsparcia społecznego u Pacjentów cierpiących na depresję i inne zaburzenia nastroju.

Jestem autorką publikacji dotyczących tej problematyki, które ukazały się w takich czasopismach jak: Psychiatria Polska, Psychoterapia, Archives of Psychiatry and Psychotherapy. W 2010 roku ukończyłam szkolenie kliniczne i otrzymałam tytuł specjalisty psychiatry (odpowiednik dawnego II stopnia specjalizacji). Jestem uczestnikiem kursu psychoterapii psychodynamicznej prowadzonego przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych w Krakowie.

Od 15 lat w swojej pracy pomagam osobom w momentach kryzysu życiowego oraz cierpiącym na zaburzenia czy choroby psychiczne. Jest to bardzo delikatny, ale i bardzo ważny obszar zdrowia. Podzielenie się swoimi myślami i emocjami z lekarzem psychiatrą zwykle nie jest proste, ale często stanowi pierwszy, niezbędny krok na drodze do uzyskania odpowiedniej pomocy i ulgi w cierpieniu.