Pomoc Psychoonkologiczna

  • psychoonkologia

Psychoonkologia

Jest to subdyscyplina psychologii klinicznej. To wielodyscyplinarne pole, w którym główny nacisk kładzie się na psychologiczne i społeczne aspekty choroby nowotworowej. Choroba nowotworowa, kiedy pojawia się w życiu, potrafi całkowicie je odmienić, przekształcić wszystko, co do tej pory wydawało się normalne i przewidywalne w niewiadomą. Wywraca wszystko do góry nogami nie tylko w życiu Chorego, ale i całej jego rodziny. Dotychczasowe relacje ulegają zmianie, niektóre, w obliczu choroby, stają bliższe, a niektóre nabierają dystansu.

Zmiany, które się wtedy pojawiają, nie ograniczają się do konieczności wprowadzenia obostrzeń i stosowania się do wymagań związanych z samym leczeniem, ale mają wpływ na całe życie rodzinne, dotyczą np. zmiany ról w niej pełnionych. Choroba także wymusza ograniczenie lub zawieszenie życia zawodowego. Każda osoba w innym tempie przystosowuje się do zmienionej rzeczywistości, bywa, że proces ten jest szczególnie trudny. Warto wówczas skorzystać z pomocy psychoonkologa, który rozumie uwarunkowania choroby nowotworowej, a także proces psychologiczny jej towarzyszący.

Proces terapeutyczny może w tym wypadku stać się bezpiecznym punktem odniesienia w świecie, który naznaczony jest przez różne nowe, nieraz bardzo trudne doświadczenia. Pomoc psychoonkologiczna jest szczególnie potrzebna Pacjentowi i jego bliskim, kiedy rodzina czuje się zagubiona, potrzebuje pomocy w związku z trudną sytuacją i nie może stanowić wystarczającego wsparcia emocjonalnego dla osoby chorej. Pomoc psychoonkologiczna polega na dostarczaniu pacjentowi wsparcia. Tworzą je terapeutyczne interwencje, których celem jest pomaganie w doświadczaniu bardzo intensywnych emocji związanych z chorobą i jej konsekwencjami oraz pomoc w adaptacji do trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzą:

mgr Justyna Koniczuk – Kleja Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog, Psychoterapeuta
mgr Iwona Pieniążek – Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog, Psychoterapeuta

Sprawdź również – Psychoterapia Kraków