O nas

Jesteśmy zespołem psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Łączy nas podobne spojrzenie na leczenie i pomoc, którą możemy zaoferować Naszym Pacjentom. Istotą powstania zespołu i naszej pracy jest stworzenie miejsca, które jest dla każdego Szansą uzyskania poprawy w zakresie szeroko rozumianej jakości życia. Miejscem, w którym pomagamy zrozumieć swoje zachowania i emocje, zdobyć umiejętności tworzenia bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, by móc żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami, bez objawów chorobowych i dolegliwości.

Historycznie farmakoterapia i psychoterapia rozwijały się osobnymi ścieżkami, często w opozycji do siebie. Dziś mądre, rozważne ich połączenie lub wybranie jednej z nich, przy znajomości pozostałych, stanowi naszym zdaniem najnowocześniejszą formę leczenia. Pomoc rozumiana, jako towarzyszenie w drodze rozwoju osobistego, wsparcie w kryzysie lub cierpieniu oraz osiągnięcie równowagi i pełnego zdrowia psychicznego Pacjentów jest naszym wspólnym celem.

Leczenie farmakologiczne

Leki są osiągnięciem współczesnej medycyny. Gdy są stosowane mądrze, zgodnie ze standardami, a jednocześnie indywidualnie, przez specjalistę psychiatrę są bezpieczne. Nie należy się ich bać. Mogą przynieść szybką ulgę w cierpieniu.

Terapia par i rodzin

„Można patrzeć, a nie widzieć, można słuchać, a nie słyszeć”. Nasi specjaliści pomagają parom i rodzinom usłyszeć i zobaczyć się wzajemnie, poprawić komunikację, odnaleźć satysfakcję i spokój w tych jakże ważnych relacjach.

Konsultacje psychologiczne

Oferujemy Państwu konsultacje psychologiczne dorosłych, dzieci i młodzieży. Szybkie rozeznanie problemu i włączenie odpowiedniego leczenia jest zawsze bardzo istotne. W przypadku dzieci ma też znaczenie dla powrotu na harmonijną ścieżkę rozwoju.