Badania Neuropsychologiczne i Rehabilitacja Neuropsychologiczna

  • badania neuropsychologiczne

Badanie pamięci i innych funkcji poznawczych

To propozycja przede wszystkim dla:
• Osób zaniepokojonych pogarszającą się sprawnością pamięci (i innych funkcji poznawczych), powodującą coraz większe trudności w codziennym funkcjonowaniu
• Osób, u których bliscy zauważają wyraźną zmianę zachowania i/lub pogorszenie sprawności intelektualnej oraz związanej z nią dotychczasowej samodzielności w czynnościach dnia codziennego
• Osób skierowanych przez lekarza neurologa lub psychiatrę celem pogłębienia diagnostyki neurologicznej (np. w kierunku chorób dementywnych: choroby Alzheimera i innych otępień; po udarach mózgu, urazach czaszkowo – mózgowych, zabiegach kardiochirurgicznych) lub psychiatrycznej (np. u pacjentów słabo reagujących na stosowaną farmakoterapię,
• Osób starszych dotychczas nieleczonych psychiatrycznie, u których występują zaburzenia zachowania i emocji nieadekwatne do sytuacji)

Badanie obejmuje:
• Dokładny wywiad z osobą badaną (lub jej opiekunem – w przypadku osób nieświadomych własnych trudności, osób z objawami demencji, zaburzeń mowy itp.) na temat:

• Obserwowanych trudności (z pamięcią, myśleniem, koncentracją uwagi, itp.)
• Momentu ich pojawienia się, czasu trwania
• Dynamiki (np. okresów ewentualnego pogorszenia i poprawy, systematycznego pogarszania się, itd.)
• Chorób współtowarzyszących i historii leczenia
• Chorób w rodzinie
• Stosowanych używek

Pacjent będzie ponadto pytany o obecność ewentualnych obciążeń rozwojowych (okres ciąży, porodu, okres okołoporodowy i dalszy rozwój), przebieg edukacji i zatrudnienia (charakter wykonywanej pracy, zmiany miejsca zatrudnienia, problemy z wykonywaniem obowiązków zawodowych).
• Obserwację
• Testy i próby neuropsychologiczne badające sprawność funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, spostrzegania, funkcji wykonawczych, myślenia i języka), kwestionariusze badające stan emocjonalny
• Każde badanie kończy się wydaniem pisemnej opinii neuropsychologicznej, którą pacjent otrzymuje do 2 tygodni od daty badania

Na badanie prosimy zabrać ze sobą:
• okulary do czytania, (jeśli konieczne)
• aparat słuchowy, (jeśli konieczne)
• wyniki dotychczas wykonanych badań, wypisy ze szpitali, itp.
• wykaz pobieranych leków

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Obejmuje zindywidualizowane oddziaływania terapeutyczne stosowane u osób,
u których doszło do dysfunkcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (wskutek różnych przyczyn) mające na celu między innymi:
• Usprawnianie pamięci (i/lub innych funkcji poznawczych),
• Poprawę stanu emocjonalnego pacjenta
• Poprawę ogólnego funkcjonowania chorego w czynnościach dnia codziennego
• Spowolnienie tempa narastania zaburzeń dementywnych

Rehabilitacja neuropsychologiczna obejmuje m.in. takie oddziaływania, jak:
• Trening poznawczy nakierowany na usprawnianie uszkodzonych funkcji
• Pomoc w odzyskaniu utraconych umiejętności w oparciu o umiejętności zachowane
• Edukację pacjenta i jego rodziny w zakresie specyfiki zaburzenia, możliwości terapeutycznych i niezbędnych form pomocy.

Prowadzą:
mgr Aleksandra Wolińska psycholog kliniczny, neuropsycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sprawdź również – Psychoterapia Kraków