Psychoterapia Indywidualna

  • psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dla dzieci i dorosłych

Psychoterapia indywidualna służy pomocy osobie, która doświadcza cierpienia psychicznego związanego zarówno z czynnikami sytuacyjnymi jak i psychologicznymi. Niezależnie od podejść i koncepcji teoretycznych zakłada się, że istnieje możliwość wpływu na zaburzenia przeżywania przy pomocy oddziaływania psychoterapeutycznego. Czynnikiem leczącym staje się wówczas szczególna relacja pomiędzy Pacjentem a terapeutą.

Spotkania z terapeutą różnią się od spotkań z przyjacielem, ponieważ to Pacjent i jego trudności są główną treścią sesji terapeutycznych. Terapeuta nie jest bezpośrednio związany z problemami Pacjenta i jego bliskich, dlatego jego perspektywa widzenia trudności jest szersza. Co najważniejsze, psychoterapeuta posiada wiedzę psychologiczną oraz znajomość zjawisk terapeutycznych, które wyznaczają kierunki i formy udzielanej pomocy.

Terapia nie polega jednak na dawaniu rad, pomimo że jest to częste oczekiwanie Pacjenta. Proces terapeutyczny ma za zadanie pomóc Pacjentowi osiągnąć lepsze rozumienie tego, z czego wynikają objawy psychologiczne, odnieść je do obecnych relacji z innymi ludźmi, itp. Terapia wymaga zaangażowania Pacjenta, gotowości do przyglądania się obecnym i przeszłym doświadczeniom oraz motywacji do przeprowadzania zmian we własnym życiu.

Na początku ważne jest też, aby określić czy problem, z którym przychodzi osoba cierpiąca ma tło sytuacyjne, kryzysowe czy też jest wynikiem zaburzeń przeżywania. W zależności od rodzaju trudności podejmuje się wspólnie z Pacjentem decyzję o dalszej współpracy i jej formie. Nie należy oczekiwać po procesie terapeutycznym szybkich zmian, ale współpraca z terapeutą przynosi pogłębienie rozumienia samego siebie, swoich objawów. Pomaga też wprowadzać w życie wynikające z tego rozumienia pozytywne zmiany.

Prowadzą:
mgr Justyna Koniczuk – Kleja Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog, Psychoterapeuta
mgr Aleksandra Wolińska psycholog kliniczny, neuropsycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
dr n.med. Magdalena Poradowska-Trzos Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta
mgr Iwona Pieniążek – Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog, Psychoterapeuta
mgr Alina Jasiak Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego